Thông tin số tài khoản:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG MAI
Số TK: 110002653089 Tại NH Công thương Bình Định – PGD Quy Nhơn.
Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Trà. STK:108001855102  VietinBank Bình Định
Chủ tài khoản: Lê Xuân Nguyên STK: 0051000262322 Vietcombank Bình Định
Chủ tài khoản: Lê Xuân Nguyên STK: 58010000076762 BIDV Bình Định